บริการส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งซื้อเอมมูร่า หรือสินค้าอื่นๆตั้งแต่ 2 กระปุกขึ้นไป